Velkommen til Ulvedal-Borettslag.no

e6ee29e439ef01ac-ULB-003LVelkommen til Ulvedal-Borettslag sin nye side på «Internet».

Her har dere mulighet til å tilegne dere informasjon om borettslaget og se bilder fra området rundt ulvedal-borettslag.

Der er også laget en Gjestebok hvor dere kan skrive noen ord.

Forslag mottas med takk 🙂

 

Vasking av garasjeanlegget

Styret planlegger vasking av garasjeanlegget i borettslaget. Arbeidet vil bli utført av innleid hjelp, men medfører at alle biler, dekk og oppbevarte ting må ut av garasjen.

Mer informasjon kommer i postkassen når vi nærmer oss.

Nytt forslaget til forskriftsendring hos NVE

BKK opplyser:

NVE har lagt frem et forslag til forskriftsendring som innebærer at fellesmåling av strøm ikke lenger vil være tillatt fra 1. januar 2010. Det vil da bli påbudt at nettselskapene skal måle og avregne både boenheter og foretak individuelt. Slik forslaget er fremlagt vil forskriften ha tilbakevirkende kraft. Forskriftsforslaget er nå til høring med høringsfrist 1. juli 2009.

Forslaget til forskriftsendringen finnes på NVEs sider på internett:
www.nve.no/no/Om-NVE/Lover-og-forskrifter/Forskrifter-pa-horing/

BKK har orientert oss om forslaget fra NVE, og de kommer tilbake med mer informasjon når NVE har avsluttet behandlingen av høringsuttalelsene og kommet med en konklusjon.