Styret

Styresammensetning i Ulvedal Borettslag:

Styreleder: Rolf Solberg (Tlf: +47 91626940)

Nestleder: Frode Wiik

Styremedlemmer:

 • Maren Samuelsen
 • Sissel Lygresten
 • Terje Skaar (Tlf: +47 92231786)
  (
  Forsikringsansvarlig).

Varamedlemmer:

 • Anne Lise Nilsen
 • Turid Sjursen (Tlf: +47 48207226)
  (
  Ansvarlig for godkjenning av nye andelseiere og utleie av felleslokaler)

 

 

For mer detaljert informasjon se Brønnøysund Registerne  eller Proff.no